Kunstcollectie

Deze verzekering geschiedt tot maximaal het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag.

 

Van deze verzekering zijn uitgezonderd:

  • Kunstvoorwerpen vervaardigd van goud en zilver;
  • Postzegels;
  • Munten;
  • Wijn en andere dranken;
  • Kunstvoorwerpen welke zich in de open lucht bevinden.

 

Eigen risico

Op deze verzekering is geen eigen risico van toepassing

 

Vergoedingslimieten van de verzekerde kunstvoorwerpen

Het maximale verzekerd bedrag per kunstvoorwerp is € 25.000 voor niet breekbare kunstvoorwerpen en € 12.500 voor breekbare kunstvoorwerpen. Het verzekerd bedrag voor breekbare kunstvoorwerpen bedraagt maximaal € 25.000 in totaal.

 

Dekkingsgebied

In afwijking van de polisvoorwaarden zijn de kunstvoorwerpen uitsluitend verzekerd:

  • tijdens verblijf op het risicoadres;
  • tijdens transport van/naar en verblijf bij restaurateurs of lijstenmakers voor een duur van maximaal 6 maanden en gemaximeerd tot 25% van het verzekerd bedrag;
  • tijdens transport van/naar en verblijf op overige locaties ongeacht waar ter wereld voor een duur van maximaal 6 maanden en gemaximeerd tot 25% van het verzekerd bedrag.

 

Paren en stellen

Indien een verzekerd kunstvoorwerp een verhoogde waarde heeft omdat het deel uitmaakt van een paar of stel en schade oploopt dan wordt bij de schaderegeling rekening gehouden met die verhoogde waarde tot een maximum van € 25.000 per paar of stel voor niet breekbare kunstvoorwerpen en € 12.500 per paar of stel voor breekbare kunstvoorwerpen.

 

Uitsluiting automatische overdekking

Artikel 8.2. aanvullende vergoedingen van de polisvoorwaarden is expliciet uitgesloten op deze verzekering.

 

Schadevergoeding in geval van gedeeltelijke schade

In afwijking van de polisvoorwaarden worden, in geval van gedeeltelijke schade, naar onze keuze en oordeel de kosten van herstel of vervanging dan wel de waarde van het betreffende kunstvoorwerp vergoed. In geval van herstel vergoeden wij eveneens de door het herstel niet opgeheven waardevermindering. De uitkering bedraagt maximaal de vervangingswaarde op het moment van de schade, daarbij rekening houdend met de van toepassing zijnde vergoedingslimieten.

 

Clausule terrorismedekking (NHT)

Op deze verzekering is het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschaden N.V. (NHT) van toepassing.

 

Wij verstrekken u desgewenst, kosteloos, de volledige tekst van het protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting.

 

Ook kunt u het Clausuleblad terrorismedekking bij NHT en het Protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting downloaden van de internetsite van de NHT: www.terrorismeverzekerd.nl.